logo

Opgave wedstrijden

 

LogoWaldklap 

  

Pearkekeatsen zaterdag 4 augustus 2018, 13.00 uur met BBQ,
opgave bij Wim Jousma voor donderdag 2 augustus.

 

 

 

 

Alle inhoud op deze website copyright De Wâldklappers.
Overnemen van inhoud zonder toestemming is niet toegestaan.