1e Ledenpartij 2018

1e Ledenpartij weer een groot succes de Waldklappers in Tietjerk!

Afgelopen zondag de 1e ledenpartij in Tietjerk onder ideale weersomstandigheden werd er weer geweldig op losgeslagen maar vooral erg sportief gekaatst. Er was een A en een B-klasse.
Om plm. 18.00 uur kon Geke Bloembergen de mooie prijzen en de prachtige kransen (gemaakt door Ingeborg) uitreiken aan:

Uitslag A-klasse:
1e Bareld Bos, Stefan Jeurink en Albert Kinderman.
2e Peter Talsma, Friso Jorna en Bart Sobel.

Uitslag B-klasse:
1e Ruurt Postma, Keimpe van de Kooi en Jitske Tjepkema.
2e Richard van der Meer, Jacob Bosma en Ilse van den Berg.

Om de derde prijs moest worden gekaatst tussen het partuur Jorrit Punter, Wybe Idema en Anne Lolkje Tjepkema tegen Sip Mulder, Wim Jousma en Joke Ritsma, partuur Punter wint, het was weer een zeer geslaagde kaatsdag.

Winnaars Klasse AWeb

Winnaars klasse BWeb

Scroll naar boven