Het bestuur van De Wâldklappers bestaat uit:

Voorzitter:Geke Bloembergen0511-432180gekebloembergen1@gmail.com
   06-22313402 
Secretaris:Harm Kooistra06-23068622harmkooistra@upcmail.nl
Penningmeester:Friso Jorna06-81784634Frisojorna@hotmail.com
penningmeesterdewaldklappers@gmail.com
Lid:Bart Sobel06-81223475bartsobel@hotmail.com
Lid Tjepco Miedema06-53866129tjepcofenna@chello.nl (0511-432862)
Opgave wedstrijden:Wim Jousma06-23732666wimjousma@hotmail.com
Naar bovenNaar boven