Overige wedstrijdverslagen 2015

Foto’s van De Canterlandenpartij in Oentsjerk 19 september 2015.

Cant1Cant2Cant3Cant4Cant5Cant6Cant7Cant8Cant9Cant10Cant11Cant12Cant13Cant14Cant15Cant16Cant17Cant18


Foto’s van de Van Os partij 6 september 2015.

https://plus.google.com/u/0/photos/104530580255718624842/albums/6191822491725237857


Boekhandelpartij Burgum zaterdag 29 augustus 2015.

Mei wynstil en sinnich waar waard sneon 29 augustus de Boekhandel Burgum partij ferkeatst. Der wienen 18 keatsers ferdield oer 6 partoeren. Der is lang keatst fan ien oere oant healwei seizen. It wie in ledenpartij mei goede en minne keatsers. Elk partoer hie in A, B en C keatser. Der wienen opslachballen mei gong, tuskenynse ballen en opgooiers. Boppeslaggen, keatsen te plak en keatsen fan mar in foet foarby de foarline. Yn it tuskenspul is de bal in inkele kear trije kear slein. Elk partoer hat wol ien partij wûn. It partoer fan Peter Talsma Trynwâlden, Jan Vriesinga Trynwâlden en Anne Lolkje Tjepkema Burgum hat trije kear wûn en dêrmei de earste priis. Rients Wartena Burgum, Wim Jousma Tytsjerk en Johan Talsma Trynwâlden ha twa kear wûn en de twadde priis. Boekhandel Burgum wie royaal en der wie in tredde priis foar Bart Sobel Tytsjerk, Wopke Ritsma Burgum en Baukje van Dijk Bûtenpost. Mei dit moaie waar is ek alle tiid nommen foar de priisútrikking en de neisit.

Ferslach: Rients Wartena.


1e2e3eUitreikingNazit

Uitslag avondpartij 25 juli 2015

Onder Barre weersomstandigheden werd er afgelopen zaterdag met de zachte bal door de kaatsclub de Wâldklappers gewoon gekaatst!

Met harde wind en veel regen gingen 33 kaatsers zaterdag om 17.00 uur van start, naar 3 enerverende en sportieve partijen konden om plm. 21.00 uur en onder het genot van een drankje en de barbecue met heerlijke salades gemaakt door Magré Mulder de prijzen en de prachtige kransen worden uitgereikt aan:

1. Richard van de Meer

2. Fedde-Durk Kingma (zijn eerste krans)

3. Hermien van der Meer.

Verder waren er nog prijzen voor Taco Draaisma, Johannes van der Meer, Redmer Jorna en Ruurt Postma.

Er moet nog wel even bij vermeld worden dat de kinderen van Fenna en Magré Mulder
het geweldig deden bij de verkoop van het vlees en de salades, echt super meiden.

Volgende kaatspartij Pearkekeatsen op zaterdag 1 augustus om 13.00 uur, opgave bij wimjousma@hotmail.com

Avondkaatsen1WebAvondkaatsen2WebAvondkaatsen3Web


Uitslag van de Albert Heijn van der Veen-partij op zaterdag 30 mei 2015.

Geert van der Veen en Wybe Idema winnen de Albert Heijn van der Veen partij in Tietjerk.

Zaterdag 30 mei op het smuke veldje in Tietjerk en onder ideale weersomstandigheden gingen er 6 parturen van start, er werd gekaatst in 2 poule’s, Er werd sportief en op hoog niveau gekaatst.

De derde plaats werd gewonnen door partuur Thomas de Vries, Andries en Jan Meijer, zij wonnen nipt van Wim Jousma en Sjolle van der Schaaf met 5-4 en 6-6.

De finale was ook erg spannend, Geert van der Veen en Wybe Idema wonnen van Stefan Jeurink, Wiebe Teakema en Taco Draaisma met 5-4 en 6-6.

Om plm.18.00 uur konden de prachtige kransen en de AH-bonnen worden uitgereikt door Ingrid Sobel en Wim Jousma.

Volgende kaatspartij op 25 juli zachte bal om 17.00 uur.

GeertWybe

 

Scroll naar boven