Overige wedstrijdverslagen 2016

Bart en Hermien in de prijzen in Oenkerk, ledenpartij van 18 september 2016. Zie ook de link onder de foto’s.

LedenpartijTrynwalden1 LedenpartijTrynwalden2

Bekijk hier de foto’s op Facebook


De winnaars van de Van Os partij zondag 4 september:

VanOswinnaars


It Wapen van Fryslân-partij, zondag 28 augustus.

De winnaars: A-klasse: 1e: Peter Talsma en Ingrid van der Veen, 2e: Kees Bos en Durk de Jong. B-klasse: 1e: Rimkje Sobel, Wim Jousma en Erik van der Veen. 2e: Douwe Akkerman, Fedde Durk Kingma (ingevallen voor Johan Talsma, bij deze beterschap Johan) en Albert Kinderman. 3e: Bareld de Vries, Herre Kingma en Wybe Idema.

Ingrid en Peter

WinTrynwalden


Boekhandelpartij Burgum 27 augustus

Gewonnen door Ingrid van der Veen, Wim Jousma en Wopke Ritsma.

2e Bart sobel, Douwe Postuma en Heleen Verdikt.

1eprijsBurgumWeb


Rijpmapartij Hardegarijp 9 juli met mooie winnaars

Zie hier de foto’s.


Hier nog foto’s van het horecakaatsen van 2 juli 2016.

2e ledenpartij weer een groot succes bij de Waldklappers in Tietjerk!

Afgelopen zondag alweer de 2e ledenpartij in Tietjerk en ook nog onder ideale weersomstandigheden werd er weer geweldig op losgeslagen maar vooral erg sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 3 parturen, de prijswinnaars moesten 3 keer aan de bak.

Om de 3e prijs waren Richard van der Meer, Wim Jousma en Hendrik Bloembergen te sterk voor Bart Sobel, Einte Jongeling en Lucas Huitema: uitslag 5-3 en 6-2.

Dat zelfde gold ook om de eerste plaats, daar waren Thomas de Vries, Ingrid van der Veen en Albert Kinderman te sterk voor Bareld Bos, Wijbe Teakema en Joke Ritsma, na wel een 4-0 achterstand maar met 5-4 en 6-4 kon Ingrid van der Veen voor de kaats keren. Om plm. 18.00 uur konden Geke Bloembergen en Ingrid Sobel de mooie prijzen en de prachtige kransen (gemaakt door Ingeborg) uitreiken aan:

1e prijs: Thomas de Vries, Ingrid van der Veen en Albert Kinderman.

2e prijs: Bareld Bos, Wijbe Teakema en Joke Ritsma.

3e prijs: Richard van der Meer, Wim Jousma en Hendrik Bloembergen.

Win19juni2016


Uitslag eerste ledenpartij 8 mei 2016.

1e prijs: Bareld Bos, Thomas de Vries en Hein van der Helm. 2e prijs: Geert van der Veen, Ruurt Postma en Rimkje Sobel. 3e prijs: Peter Talsma, Sjolle van der Schaaf en Johan Talsma, zij wonnen nipt van het partuur Anne Koopmans, Wijbe Teakema en Heleen Jousma.

1eLedenpatij8mei2016jpg

Geke

Ate Ritsma, Klaas Sobel en Wim Jousma winnen de 1e prijs op de slotdag in Huizum.

Verder waren er nog prijzen voor Sjolle van der Schaaf, Bart Sobel, Peter Talsma, Bareld Bos, Ibo Tamminga, Henk Westerhof en Jelle Feenstra.

Foto’s zijn gemaakt door Rimkje Sobel en foto’s van Huizum zelf.
WimAteKlaas

Huizum11KoningAte

Huizum
Huizum6
Huizum9
Huizum8
Huizum7
Huizum5
Huizum4
Huizum2

Scroll naar boven