Spannende kaatsdag De Wâldklappers zondag 19 september met prachtig weer 2021

Het was weer een prachtige mooie kaatsdag afgelopen zondag in Tietjerk. De kaatsclub De Wâldklappers had het weer geweldig voor elkaar in Tietjerk, het veld laag er ook dit keer weer prachtig bij met een mooie A-klasse en B-klasse, zoals altijd werd er weer sportief en erg spannend gekaatst, in de A’s waren er 2 prijzen en bij de B’s 4, in de winnaars 2 en in de verliezers ook 2.
Wat ook opviel was dat de vele jonge dames die mee deden erg goed op slag waren, super dames.

Plm. half zes konden de prachtige pakketten AH worden uitgereikt door Geke Bloembergen, tevens werden de prijzen uitgereikt van de competitie 2021, hier waren Esther Turkstra en Wim Jousma de winnaars, 2e waren Fenna Bijlsma en 3e Hermien van de Meer, en bij de heren Redmer Jorna 2e en 3e Henk Schraa.

Hier de winnaars: A-klasse: 1e: Redmer Jorna, Klaas Sobel en Thomas de Vries. 2e: Dennis Oegema,Bart Sobel en Ewout Jorna.B-klasse: 1e: Rixt Bruinsma, Jelle Feenstra en Henk Westerhoff. 2e: Durkje de Vries, Wim Jousma en Jorn Koopmans.
Verliezers: 1e: Karin Jager, Hermien van de Meer en Bareld de Vries. 2e: Rimkje Sobel, Keimpe van der Kooi en Joke Ritsma.

Thomas de Vries, Redmer Jorna en Klaas Sobel.
Henk Westerhoff, Rixt Bruinsma en Jelle Feenstra.
Scroll naar boven