Vijversburgpartij 2016

De Vijversburgpartij 2016.

Afgelopen zaterdag alweer de laatste leden-partij in Tietjerk en wel de Vijversburgpartij, maar liefst 24 man/vrouw hadden zich opgegeven en onder ideale weersomstandigheden werd er geweldig mooi en sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 4 parturen zodat iedereen 3 keer kon kaatsen en de prijswinnaars 4 keer.

In de finale was het partuur van Bart Sobel waar Ant de Vries nog moest invallen voor haar broer die de arm uit de kom kreeg net wat te sterk voor Richard van der Meer.

Om de 3e prijs kwam Hendrik Bloembergen, Jacqueline Jongsma en Wijbe Taekema net te kort tegen Richard Tamminga.

Om plm.19.00 uur konden de prachtige prijzen aangeboden door Albert Heijn uit Hardegarijp worden uitgereikt door Ingrid Sobel.

Uitslag:

1e: Bart Sobel, Ilse van den Berg en Bareld/Ant de Vries.

2e: Richard van der Meer, IboTamminga en Linda Tamminga.

3e: Richard Tamminga, Keimpe van der Kooi en Rimkje Sobel.

WinnaarsVijversburg

Op de foto van links naar rechts: Bart Sobel, Ilse van den Berg en Ant de Vries.

JacqHendrik

Door deze partij is er ook een nieuw koppel ontstaan voor het pearkekeatsen 2017.

1e

2e

3e

Uitreiking

Nazit

Scroll naar boven