Vijversburgpartij 2017

Vijversburgpartij 24 september 2017

Afgelopen zondag alweer de laatste leden partij in Tietjerk en wel de Vijversburgpartij, maar liefst 18 man/vrouw hadden zich opgegeven (ondanks de concurrentie van een wilde partij in Oenkerk) en onder ideale weersomstandigheden werd er geweldig mooi en sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 3 parturen zodat iedereen 2 keer kon kaatsen en de prijswinnaars 3 keer. De mooie prijzen gesponsord door AH uit Hardegarijp werden door Geke Bloembergen en Ingrid Sobel uitgereikt.

Uitslag:

1e: Bart Sobel, Andries Meijer en Joke Ritsma

2e: Richard Tamminga, Wim Jousma en Rimkje Sobel

3e: Klaas Sobel, Jacob Bosma en Jan Meijer

Vijvers1WEB
Vijvers2WEB
Vijvers3WEB
Vijvers4WEB
Scroll naar boven