Vijversburgpartij 2019

Geweldige mooie afsluiting van de Vijversburgpartij met prachtig weer en spannend en prachtig kaatsen.

De partij stond eerst gepland op 8 september maar kon toen niet door gaan en werd verschoven naar 22 september en wat hadden we nu prachtig weer er waren twee velden een voor de A’s en een voor de B’s, bij de A’s was het heel erg spannend en daar gingen Dennis Oegema, Bareld Bos en Ewout Jorna met de prachtige kransen er mee vandoor, tweede werden Sjolle van de Schaaf, Klaas Sobel en Friso Jorna.

Bij de B’s was het niet minder spannend daar was de eerste partij tussen Edward Korporaal, Jacob Bosma en Hermien van der Meer tegen Wybe Idema, Ibo Tamminga en Rimkje Sobel, deze partij duurde bijna 2 uur en werd beslist op 5-5 en 6-6 in het voordeel van Edward Korporaal.

Hier waren de kransen voor Ingrid van der Veen, Hein van der Helm en Tjibbe Feensta.
De tweede prijs was voor Eward Korporaal, Jacob Bosma en Hermien van der Meer.
De derde prijs was voor partuur Jelle Feenstra, Keimpe van der Kooi en Anne Lolkje Tjepkema, zij wonnen van Douwe Akkerman, Wim Jousma en Jitske Tjepkema.
Het was weer een prachtig kaatsdag en nog met een hele gezellig nazit in de kantine, tot volgend jaar.

W.J.

Scroll naar boven