Wedstrijd zondag 27 juni 2021 met prachtig weer.

Afgelopen zondag hield De Wâldklappers hun eerste leden wedstrijd van 2021, met een prachtige lijst voor zowel de A’s en de B,s konden de parturen om 11.00 uur (een uur vroeger dit vanwege het voetbal) los er waren hele spannende partijen bij en heel vaak met alles aan de hang.
Om plm. 16.00 uur werd de laatste bal geslagen, en konden de geweldige mooie kransen gemaakt door Ingeborg en vlees prijzen van slager Rijpma uit Hardegarijp door Geke Bloembergen worden uitgereikt.
Al met al een geweldige mooie kaatsdag, de volgende kaatspartij is op zaterdag 7 augustus en dat alweer voor de 22ste keer het pearkekeatsen van Wim Jousma hier in Tietjerk.

Hier de prijswinnaars van zondag:
1e prijs A’s: Kees Bos, Wander Meijer en Tjepco Miedema.
2e prijs A’s: Keimpe Dantuma, Friso Jorna en Ate Ritsma.
1e prijs B’s: Ingrid van der Veen, Hein van der Helm en Rienk Bouwhuis.
2e prijs B’s: Richard van der Meer, Wijbe Teakema en Rimkje Sobel.

Verliezers:
1e prijs: Ruurt Postma, Karla Korporaal en Karin Jager.
2e prijs: Gerald Kramer en Sandra Korpraal.

Scroll naar boven