Wedstrijd verslagen 2014 t/m 2020

AHSponsor50plusWEB


Hier de foto’s van Reitsje Him de Rijpma partij in Hardegarijp dinsdag 14 juli 2020.

https://photos.google.com/share/AF1QipPsOzy9BVpVfbTWQt5MifTxJfEiOSluQdY30FwgDrDo2AQE3U-sduGATGC08vq2tA?key=cVFoWG12QzM1VzVUMXB1UU51VERkVGw0a3dvVW5n


Prachtige mooie leden partij zondag 12 juli bij de Waldklappers in Tietjerk.

Met schitterend weer en met 12 parturen waarvan 4 in de A’s en 8 in de B’s gingen de kaatsers van start, er werd fanatiek maar erg sportief om de prachtige prijzen gekaatst met heel veel partijen met alles aan de hang, al met al een zeer mooie en geslaagde kaatsdag. 
Hier de winnaars in de A’s v.l.n.r. Jan Hemrika, Dennis oegema en Henk Deelstra.
Premie winnaars waren Jan Jelle Jongsma, Ingrid van der Veen en Fenna Bijlsma.

Van de B’s waren geen foto’s.
Winnaars:
Richard van de Meer, Durkje de Vries en Sjoukje Kooistra hadden hier de krans.
Premie winnaars. Jelle Feenstra, Baukje Terpstra en Lucas Huitema.
Verliezers:
1e Ruurt Postma, Jan Vriesinga en Jitske Tjepkema.
2e Gerald Kramer, Jantina Rozema en Tjibbe Feenstra

Winnaars 12juliWEB


AwinnaarsVijversburgWEB

BwinnaarsVijversburgWEB

Geweldige mooie afsluiting van de Vijversburgpartij met prachtig weer en spannend en prachtig kaatsen.

De partij stond eerst gepland op 8 september maar kon toen niet door gaan en werd verschoven naar 22 september en wat hadden we nu prachtig weer er waren twee velden een voor de A’s en een voor de B’s, bij de A’s was het heel erg spannend en daar gingen Dennis Oegema, Bareld Bos en Ewout Jorna met de prachtige kransen er mee vandoor, tweede werden Sjolle van de Schaaf, Klaas Sobel en Friso Jorna.

Bij de B’s was het niet minder spannend daar was de eerste partij tussen Edward Korporaal, Jacob Bosma en Hermien van der Meer tegen Wybe Idema, Ibo Tamminga en Rimkje Sobel, deze partij duurde bijna 2 uur en werd beslist op 5-5 en 6-6 in het voordeel van Edward Korporaal.

Hier waren de kransen voor Ingrid van der Veen, Hein van der Helm en Tjibbe Feensta.
De tweede prijs was voor Eward Korporaal, Jacob Bosma en Hermien van der Meer.

De derde prijs was voor partuur Jelle Feenstra, Keimpe van der Kooi en Anne Lolkje Tjepkema, zij wonnen van Douwe Akkerman, Wim Jousma en Jitske Tjepkema.
Het was weer een prachtig kaatsdag en nog met een hele gezellig nazit in de kantine, tot volgend jaar.

W.J.


Foto’s van de van Os 1 september 2019, link hier onder.

https://kvreitsjehim.nl/2019/fotolink-110-jaar-reitsje-him/


KNKB schoolmeisjes VF zondag 11 aug. in Tietjerk, foto’s gemaakt door Henk Haar, zie link onder de foto.

WinnaarsSchoolmWEB

Op de foto van links naar rechts:
Ilse Marije van Beem DRONRYP, Noa Elzinga BOLSWARD, Lisanne Scharringa DRONRYP.

https://photos.google.com/share/AF1QipPIkIL-LC9Hdljm3KENn3GgvtmTXz5St6KvpNtIMLO99wAFMeDCpg4JK-fo38SYJg?key=VExtalFfU2FqcF9GaXpVYXJiTlVsNnE5NTRYMFhn


De winnaars van de 50 plus KNKB van zaterdag 20 juli 2019 in Tietjerk, Henk Westerhof de krans en Jelle Feenstra 2e. De prijzen werden mede gesponsord door Albert Heijn uit Hardegarijp.

1eprijs50plusWEB

prijswinnaars50plusWEB

 

Hier de winnaars van de RIJPMA-partij in Hardegarijp van dinsdag 25 juni 2019, en het was toch warm.

PrijzenHardegarijpWEB

 

1e ledenpartij zondag 12 mei groot succes met prachtig mooi weer en veel winnaars met 4 parturen in de A’s en 4 in de B’s, hier de prijswinnaars.

kransenWinnaarsWEB

 Ledenpartij 12 mei de WinnaarsWEB

 

Winnaars B-klasse: 1e prijs: Henk Westerhof, Jan Vriesinga en Rimkje Sobel. 2e prijs: Jan Meijer, Ingrid Sobel, Douwe Akkerman.
Winnaars A-klasse: 1e prijs: Thomas de Vries, (niet op foto) Bart Sobel en Frisi Jorna, 2e prijs: Jan Jelle Jongsma, Kees Bos en Anne Koopmans. (foto Ibo Tamminga)


Hier de foto’s van de van Os partij zondag 30 september 2018.

https://photos.google.com/share/AF1QipPo5PaGKZ509NV7z2kid6NgVS_lpX8dlV-f6A_BY0Dt3YiFwPI9qmaEGEjZ2l5plg/photo/AF1QipOTom8mkL6gvCO4iHtbIqIWICUv2GqqHlrt5P5p?key=eEl2R1Z1TEc2RElhVFFhMkxHbV81cUZ3Y0xKWlRB

Na een paar buitjes toch nog een prachtige ALBERT HEIJN partij van de Waldklappers zondag in Tietjerk.
De ALBERT HEIJN bonnen gingen naar de volgende winnaars.

A-Klasse:
1e prijs: Thomas de Vries, Bart Sobel en Kees Bos.
2e prijs: Fenna Bijlsma, Tjepco Miedema en Friso Jorna.
B-Klasse:
1e prijs: Jitske Tjepkema, Hendrik Bloembergen en Andries Meijer.
2e prijs: Rimkje Sobel, Hermien van der Meer en Wybe Idema.
3e prijs: Durkje de Vries, Wouter van der Meer en Erik Apperlo.
AHaenbklasse2WEB
AHgroepWEB

Ledenpartij donderdag 7 juni Sponsor Tuincentrum Burgum.
Het was weer een prachtige kaatsavond! Winnaars in de A-klasse: André Folmer en Thomas de Vries. 2e werden Bart Sobel en René Nouta  En in de B-klasse waren de winnaars: Wim Jousma, Anne Lolkje Tjepkema en Jitske Tjepkema. Zij wonnen alle 3 partijen met 5-1, 5-0 en 5-2. De 2e prijs was voor Wietske vd Kooi, Ibo Tamminga en Joke Ritsma-van Der Leest. Het was een gezellige nazit!

BurgumWEB

AndreThomasWEB

1e Ledenpartij weer een groot succes de Waldklappers in Tietjerk!

Afgelopen zondag de 1e ledenpartij in Tietjerk onder ideale weersomstandigheden werd er weer geweldig op losgeslagen maar vooral erg sportief gekaatst. Er was een A en een B-klasse.
Om plm. 18.00 uur kon Geke Bloembergen de mooie prijzen en de prachtige kransen (gemaakt door Ingeborg) uitreiken aan:

Uitslag A-klasse:
1e Bareld Bos, Stefan Jeurink en Albert Kinderman.
2e Peter Talsma, Friso Jorna en Bart Sobel.

Uitslag B-klasse:
1e Ruurt Postma, Keimpe van de Kooi en Jitske Tjepkema.
2e Richard van der Meer, Jacob Bosma en Ilse van den Berg.

Om de derde prijs moest worden gekaatst tussen het partuur Jorrit Punter, Wybe Idema en Anne Lolkje Tjepkema tegen Sip Mulder, Wim Jousma en Joke Ritsma, partuur Punter wint, het was weer een zeer geslaagde kaatsdag.

Winnaars Klasse AWeb

 

Winnaars klasse BWeb 

 

Vijversburgpartij 24 september 2017

Afgelopen zondag alweer de laatste leden partij in Tietjerk en wel de Vijversburgpartij, maar liefst 18 man/vrouw hadden zich opgegeven (ondanks de concurrentie van een wilde partij in Oenkerk) en onder ideale weersomstandigheden werd er geweldig mooi en sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 3 parturen zodat iedereen 2 keer kon kaatsen en de prijswinnaars 3 keer. De mooie prijzen gesponsord door AH uit Hardegarijp werden door Geke Bloembergen en Ingrid Sobel uitgereikt.

Uitslag:
1e: Bart Sobel, Andries Meijer en Joke Ritsma
2e: Richard Tamminga, Wim Jousma en Rimkje Sobel
3e: Klaas Sobel, Jacob Bosma en Jan Meijer

Vijvers1WEBVijvers2WEBVijvers3WEBVijvers4WEB 


Geweldig kaatsdag met mooi weer bij de Van Os in Hardegarijp,
klik hieronder op de link voor een mooie fotosesie met 450 foto’s
gemaakt door de familie Tamminga.

WinnaarsVanOs2017Web

https://youtu.be/JyfC-DRi2k8

 

Café ’t Trefpunt (Bareld, Peter en Bart) zorgt op de horeca voor een grote stunt
en wint de 1e prijs in de verliezersronde, met grote uitblinker Bareld Bos.
Foto Attie Bos. Zie ook de link onder deze foto met 107 foto’s.

Horecakaatsen

http://www.straatkaatsen.nl/fotos-2017/

 

Prachtige Jubileumpartij zaterdag in Burgum met winnaars uit Tietjerk en Trynwalden.

JubileumBurgumWeb

PrijsJubBerWEB

Op de foto van links naar rechts: Bokke de Groot, André Folmer en Wim Jousma.

 

Mooie geslaagde dag 2e ledenpartij de Waldklappers in Tietjerk 18 juni 2017.

Met weer 8 parturen op de lijst in 2 poules kon om 12.00 uur onder ideale weersomstandigheden de tweede leden partij van start gaan in Tietjerk, mooie vleespakketten waren nu de prijzen.

Geke Bloembergen en Ingrid Sobel konden de prijzen uitdelen aan:

1e prijs: Kees Bos, Jorrit Punter en Douwe Akkerman. Zij wonnen de finale met 5-4 en 6-6 van Tjepco Miedema, Ilse van den Berg en Heleen Jousma.  Er moest eigenlijk om gekaatst worden maar de kaatsers besloten om de 3e prijs met elkaar te delen ook vanwege de warmte. Bart Sobel, Albert Kinderman en Wim Jousma. Bareld Bos, Jacqueline Jongsma en Wybe Idema.

Win18juniWebWinsamen18juniWeb

 

Zeer geslaagde dag 1e ledenpartij bij de Waldklappers in Tietjerk 3 juni 2017.

Met liefst 8 parturen op de lijst in 2 poules kon om 12.00 uur onder ideale weersomstandigheden de eerste leden partij weer van start gaan in Tietjerk, mooie levenspakketten waren de prijzen.
Het was naar de prijsuitreiking van Geke Bloembergen en Ingrid Sobel nog wel heeeeel lang erg gezellig!!!

Hier de uitslagen: 1e prijs: Tjepco Miedema, Gerald Kramer en Henk Westerhof. Zij wonnen de finale met 5-3 en 6-2 van Richard van der Meer en Thomas de Vries (ontbreekt op de foto hij moest melken). 3e prijs: Ingrid van der Veen, Hendrik Bloembergen en Wijbe Teakema zijn wonnen van Jorrit Punter, Wybe Idema en Jan Vriesinga met 5-4 en 6-2.
Foto: Kees van der Veen.

Ledenpartij3juni2017

 

Bart en Hermien in de prijzen in Oenkerk, ledenpartij van 18 september 2016. Zie ook de link onder de foto’s.

LedenpartijTrynwalden1

LedenpartijTrynwalden2

https://www.facebook.com/199688960189672/photos/ms.c.eJw9kVsORCEIQ3c0kbfsf2Oj9pbEnxMopZi51nlSvmN3~;BJsa0urFlldQiOFHOgf3uhXcr~;6pl6gD~;YL9Hs4X92nv8D5sULv7FcDL3I~_~;~_Ufm1yW7uHnl8xn0Bv11o~_Vel~_vP~_jvmLc5zx115vVEffSJOuc77jH5AvMnX8jzF84L3GOx~;25w2cjIY8yTyLPol9gnuU~;Cf~;6z4K~;0L~_yr1Fc9li9vul0~_ByP78bsH~;vjtf1iHj~;~_O~_uqt97~;PEYR880laDd9~_4~;~_11WVt~_wP6r4cn.bps.a.660059990819231.1073741853.199688960189672/660060017485895/?type=3&theater

 

De Vijversburgpartij 2016. 

Afgelopen zaterdag alweer de laatste leden-partij in Tietjerk en wel de Vijversburgpartij, maar liefst 24 man/vrouw hadden zich opgegeven en onder ideale weersomstandigheden werd er geweldig mooi en sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 4 parturen zodat iedereen 3 keer kon kaatsen en de prijswinnaars 4 keer.

In de finale was het partuur van Bart Sobel waar Ant de Vries nog moest invallen voor haar broer die de arm uit de kom kreeg net wat te sterk voor Richard van der Meer.

Om de 3e prijs kwam Hendrik Bloembergen, Jacqueline Jongsma en Wijbe Taekema net te kort tegen Richard Tamminga.

Om plm.19.00 uur konden de prachtige prijzen aangeboden door Albert Heijn uit Hardegarijp worden uitgereikt door Ingrid Sobel.

 

Uitslag:

1e: Bart Sobel, Ilse van den Berg en Bareld/Ant de Vries.

2e: Richard van der Meer, IboTamminga en Linda Tamminga.

3e: Richard Tamminga, Keimpe van der Kooi en Rimkje Sobel.

WinnaarsVijversburg

Op de foto van links naar rechts: Bart Sobel, Ilse van den Berg en Ant de Vries.

 

JacqHendrik 

Door deze partij is er ook een nieuw koppel ontstaan voor het pearkekeatsen 2017.

 

 

De winnaars van de Van Os partij zondag 4 september:

VanOswinnaars

Zondag 28 augustus: It Wapen van Fryslân-partij. De winnaars: A-klasse: 1e: Peter Talsma en Ingrid van der Veen, 2e: Kees Bos en Durk de Jong. B-klasse: 1e: Rimkje Sobel, Wim Jousma en Erik van der Veen. 2e: Douwe Akkerman, Fedde Durk Kingma (ingevallen voor Johan Talsma, bij deze beterschap Johan) en Albert Kinderman. 3e: Bareld de Vries, Herre Kingma en Wybe Idema.

Ingrid en Peter

WinTrynwalden

 

Zaterdag 27 augustus: Boekhandelpartij Burgum gewonnen door Ingrid van der Veen, Wim Jousma en Wopke Ritsma.
2e Bart sobel, Douwe Postuma en Heleen Verdikt.

1eprijsBurgumWeb

 

Rijpmapartij Hardegarijp 9 juli met mooie winnaars: zie hier de foto’s.

https://picasaweb.google.com/106807018440354259993/6305698680659441249?feat=embedwebsite

 

Hier nog foto’s van het horecakaatsen van 2 juli 2016.

http://www.dehuisaanhuis.nl/sport/60128/op-de-foto-horeca-straatkaatsen-aan-voet-oldehove/

 

2e ledenpartij weer een groot succes bij de Waldklappers in Tietjerk!

Afgelopen zondag alweer de 2e ledenpartij in Tietjerk en ook nog onder ideale weersomstandigheden werd er weer geweldig op losgeslagen maar vooral erg sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 3 parturen, de prijswinnaars moesten 3 keer aan de bak.

Om de 3e prijs waren Richard van der Meer, Wim Jousma en Hendrik Bloembergen te sterk voor Bart Sobel, Einte Jongeling en Lucas Huitema: uitslag 5-3 en 6-2.

Dat zelfde gold ook om de eerste plaats, daar waren Thomas de Vries, Ingrid van der Veen en Albert Kinderman te sterk voor Bareld Bos, Wijbe Teakema en Joke Ritsma, na wel een 4-0 achterstand maar met 5-4 en 6-4 kon Ingrid van der Veen voor de kaats keren. Om plm. 18.00 uur konden Geke Bloembergen en Ingrid Sobel de mooie prijzen en de prachtige kransen (gemaakt door Ingeborg) uitreiken aan:

1e prijs: Thomas de Vries, Ingrid van der Veen en Albert Kinderman.
2e prijs: Bareld Bos, Wijbe Teakema en Joke Ritsma.
3e prijs: Richard van der Meer, Wim Jousma en Hendrik Bloembergen.

 

Win19juni2016

 

Uitslag eerste ledenpartij 8 mei 2016.

1e prijs: Bareld Bos, Thomas de Vries en Hein van der Helm. 2e prijs: Geert van der Veen, Ruurt Postma en Rimkje Sobel. 3e prijs: Peter Talsma, Sjolle van der Schaaf en Johan Talsma, zij wonnen nipt van het partuur Anne Koopmans, Wijbe Teakema en Heleen Jousma.

1eLedenpatij8mei2016jpgGeke

 

Ate Ritsma, Klaas Sobel en Wim Jousma winnen de 1e prijs op de slotdag in Huizum.
Verder waren er nog prijzen voor Sjolle van der Schaaf, Bart Sobel, Peter Talsma, Bareld Bos, Ibo Tamminga, Henk Westerhof en Jelle Feenstra.

Foto’s zijn gemaakt door Rimkje Sobel en foto’s van Huizum zelf.

WimAteKlaasHuizum11KoningAteHuizum1HuizumHuizum2Huizum4Huizum5Huizum7Huizum8Huizum9Huizum6

Foto’s van De Canterlandenpartij in Oentsjerk 19 september 2015.

Cant1Cant2Cant3Cant4Cant5Cant6Cant7Cant8Cant9Cant10Cant11Cant12Cant13Cant14Cant15Cant16Cant17Cant18 

 

Foto’s van de Van Os partij 6 september 2015.

https://plus.google.com/u/0/photos/104530580255718624842/albums/6191822491725237857

 

Boekhandelpartij Burgum
zaterdag 29 augustus 2015.

Mei wynstil en sinnich waar waard sneon 29 augustus de Boekhandel Burgum partij ferkeatst.  Der wienen 18 keatsers ferdield oer 6 partoeren.  Der is lang keatst fan ien oere oant healwei seizen.  It wie in ledenpartij mei goede en minne keatsers.  Elk partoer hie in A, B en C keatser.  Der wienen opslachballen mei gong, tuskenynse ballen en opgooiers.  Boppeslaggen, keatsen te plak en keatsen fan mar in foet foarby de foarline.  Yn it tuskenspul is de bal in inkele kear trije kear slein.  Elk partoer hat wol ien partij wûn.  It partoer fan Peter Talsma Trynwâlden, Jan Vriesinga Trynwâlden en Anne Lolkje Tjepkema Burgum hat trije kear wûn en dêrmei de earste priis.  Rients Wartena Burgum, Wim Jousma Tytsjerk en Johan Talsma Trynwâlden ha twa kear wûn en de twadde priis.  Boekhandel Burgum wie royaal en der wie in tredde priis foar Bart Sobel Tytsjerk, Wopke Ritsma Burgum en Baukje van Dijk Bûtenpost.  Mei dit moaie waar is ek alle tiid nommen foar de priisútrikking en de neisit.

Ferslach: Rients Wartena.

1e2e3eUitreikingNazit

Vijversburgpartij
23 augustus 2015

Afgelopen zondag alweer de laatste leden partij in Tietjerk en wel de Vijversburgpartij, maar liefst 24 man/vrouw hadden zich opgegeven en onder ideale weersomstandigheden werd er geweldig mooi en sportief gekaatst, er waren 2 poules met elk 4 parturen zodat iedereen 3 keer kon kaatsen en de prijswinnaars 4 keer.

Uitslag:
1e Bareld Bos, Jorrit Punter en Hermien van der Meer.
2e Tjepco Miedema, Richard van der Meer en Albert Kinderman.
3e Sjolle van der Schaaf, Ingrid van der Veen en Henk Schraa. 

 

WinnaarsVijversburgpartijWebjpg

Op de foto de prijswinnaars v.l.n.r. Jorrit Punter, Bareld Bos en Hermien van der Meer.

 

Uitslag avondpartij 25 juli 2015

Onder Barre weersomstandigheden werd er afgelopen zaterdag met de zachte bal door de kaatsclub de Wâldklappers gewoon gekaatst!

Met harde wind en veel regen gingen 33 kaatsers zaterdag om 17.00 uur van start, naar 3 enerverende en sportieve partijen konden om plm. 21.00 uur en onder het genot van een drankje en de barbecue met heerlijke salades gemaakt door Magré Mulder de prijzen en de prachtige kransen worden uitgereikt aan:

1. Richard van de Meer
2. Fedde-Durk Kingma (zijn eerste krans)
3. Hermien van der Meer.

Verder waren er nog prijzen voor Taco Draaisma, Johannes van der Meer, Redmer Jorna en Ruurt Postma.

Er moet nog wel even bij vermeld worden dat de kinderen van Fenna en Magré Mulder
het geweldig deden bij de verkoop van het vlees en de salades, echt super meiden.

Volgende kaatspartij Pearkekeatsen op zaterdag 1 augustus om 13.00 uur, opgave bij wimjousma@hotmail.com

 

Avondkaatsen1WebAvondkaatsen2WebAvondkaatsen3Web

Uitslag van de Albert Heijn van der Veen-partij op zaterdag 30 mei 2015.

Geert van der Veen en Wybe Idema winnen de Albert Heijn van der Veen partij in Tietjerk.

Zaterdag 30 mei op het smuke veldje in Tietjerk en onder ideale weersomstandigheden gingen er 6 parturen van start, er werd gekaatst in 2 poule’s, Er werd sportief en op hoog niveau gekaatst.

De derde plaats werd gewonnen door partuur Thomas de Vries, Andries en Jan Meijer, zij wonnen nipt van Wim Jousma en Sjolle van der Schaaf met 5-4 en 6-6.

De finale was ook erg spannend, Geert van der Veen en Wybe Idema wonnen van Stefan Jeurink, Wiebe Teakema en Taco Draaisma met 5-4 en 6-6.

Om plm.18.00 uur konden de prachtige kransen en de AH-bonnen worden uitgereikt door Ingrid Sobel en Wim Jousma.

Volgende kaatspartij op 25 juli zachte bal om 17.00 uur.

 

GeertWybe 

 

Uitslag Vijversburgpartij 2014.

De laatste partij van dit jaar werd gewonnen door Geert van der Veen, Jacob Bosma en Jaap van der Veen.

Hier de volledige uitslag

1e. Geert v.d. Veen, Jacob Bosma en Jaap v.d. Veen.
2e. Joop van Borkulo, Jorrit Punter en Henk Schraa.
3e. Ate Ritsma, Wim Jousma en Taco Draaisma.
3e. Bareld Bos, Joke Ritsma en Ruurt Postma.

Jaap van der Veen, Geert van der Veen en Jacob Bosma.

Scroll naar boven